Kwadrat ekranyň bedeniniň temperaturasy akylly sagat

Kwadrat ekranyň bedeniniň temperaturasy akylly sagat

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: QS16pro

Ekrany: 1.69 ”doly duýgur kwadrat ekrany

Bluetooth5.0

Çip: CPU RK8762C + Heartürek urşy VC32 + G-SENSOR STK8321

APP ady: Gloryfit

Esasy aýratynlyklary: 24 sagat ýürek urşunyň gany kislorod Bedeniň temperaturasyna gözegçilik

Reňki: Gara / Gök / Gülgüne


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1
2

24 sagat ýürek urşuna gözegçilik

Saglygyňyza üns beriň

Heartürek urşunyň hakyky wagtyna gözegçilik etmek, ýürek urşuny islendik wagt barlaň,

we ýürek saglygynyň ýagdaýyna wagtynda düşüniň. Mundan başga-da, ýürek urşy bolanda

gaty ýokary ýa-da gaty pes, derrew size habar berer.

Ganyň kislorod bilen doýgunlygyna takyk gözegçilik

Ganyň kislorod derejesi adamyň umumy saglygyny ölçemegiň esasy görkezijisidir. Bu kömek edýär

bedeniň S kislorody siňdirmek ukybyna we berilýän kislorodyň mukdaryna düşüniň

bedene. QS16 Pro ajaýyp infragyzyl sensor we APP bilen täze enjamlaşdyryldy,

zerur bolanda ganyň kislorod derejesini ölçemäge we görmäge mümkinçilik berýär

günüň dowamynda ölçeg netijeleri.

3
4

IP67 DEP SUW

Duşda bolsun ýa-da gündelik ulanyşda bolsun water suw hakda alada etmegiň zerurlygy ýok)

Bilezik IP67 suw geçirmeýän reýting standartyna esaslanýar,

gündelik ulanmak üçin çykarmagyň zerurlygynyň ýokdugyna göz ýetiriň

suw geçirmeýän tozan subutnamasy Damja çydamlylyk Şoka çydamly

Has köp sagat ýüzleri, adaty sagat ýüzleri

Her dürli täze aýlawy saýlap bilersiňiz we ony sazlap bilersiňiz üýtgeşik jaň döretmek üçin keýpiňize, stiliňize ýa-da güýmenjeňize laýyk gelýär şahsyýetiňizi görkeziň.

5

Önümiň parametri:

QS16Pro Bedeniň temperaturasy Akylly sagadyň spesifikasiýasy:
Enjam
CPU: RTL8762C
Ekrany görkez: 1.69 '' 240 * 280ips
duýgur ekran: HEMMESI + düwmesine basyň
Sazlama parametri: RAM: 160kB + ROM: 384kB + FLASH: 128Mb + Esasy ýygylyk : 40M
Bluetooth: BLE 5.0
Heartürek urşy + gan kislorod datçigi: VC32
G-SENSOR: STK8321
Batareýa: 180Mah uly göwrümli Li-polimer 
Zarýad bermek: Magnit zarýad
Material: Beden: PC + ABS gaýyş: Silisiýa jeli
Harydyň ululygy: 44,7 * 37,7 * 10MM
Akylly sagadyň esasy wezipeleri
Bedeniň temperaturasyna gözegçilik: Goldaw
Sport tertibi: 24 sport reesimini goldaň
Howa: Goldaw
Gelýän jaň: Wibrasiýa ýatlatmasy
Maglumat ýatlatmasy: Wibrasiýa ýatlatmasy
Heartürek urşuna gözegçilik: Goldaw heart Hakyky ýürek urşy)
Ganyň kislorod synagy: Hakyky gan kislorody (gyzyl çyrany kesgitlemek)
Gan basyşyna gözegçilik: Goldaw
Pedometr: Goldaw
Duýduryş sagady: Wibrasiýa ýatlatmasy
Telefon tapyň: Goldaw
Surat gözegçiligi: Goldaw
Aýdym-saz dolandyryşy: Goldaw
Oturylyşyk ýatlatmasy: Wibrasiýa ýatlatmasy
Ukynyň gözegçiligi: Goldaw
Kaloriýa gözegçilik: Goldaw
Aralygy hasaplamak: Goldaw
Hasaplamak: Goldaw
Eliňizi ekranda galdyryň: Goldaw
Sekundomer: Goldaw
Beýleki funksiýalar: QQ 、 WeChat 、 Facebook 、 Line 、 WhatsApp we beýlekileriň mazmuny
APP-iň esasy wezipeleri
Pyýada sanamak, ýürek urşunyň maglumatlary sinhronlamak: Goldaw (APP zerur)
maşk: Mil, kaloriýa ädimleri
Ukynyň gözegçilik senesi: Ukynyň hili, uklamagyň we oýanmagyň wagty, çuňňur we ýeňil uky wagty
Gan basyşyna gözegçilik senesiniň ýazgysy: Goldaw
Bobiniň temperatura senesi: Goldaw
Jaňyň ýatlatmasy: Goldaw
Jaň sagadynyň sazlamalary: Goldaw
Bilezik ýagtylygyny sazlamak: Goldaw
Oturylyşyk ýatlatmasy: Goldaw
Bilezigiň açyk ekranynyň uzynlygyny sazlaň: 3ms-30ms
Sport maksatlaryny kesgitlemek: Nyşanlaryň sanyny kesgitläň
Gabat gelýän
Programmanyň ady: Şöhrat
Programma dili goldawy: Rus, Indoneziýa, Nemes, Italýan, Çeh, Japaneseapon, Fransuz, Polýak, Simönekeý Hytaý, Adaty Hytaý, Iňlis, Portugaliýa, Ispan, Arap, Koreý
Programma üpjünçiligi dili: Rus, Indoneziýa, Nemes, Italýan, Çeh, Japaneseapon, Fransuz, Polýak, Simönekeý Hytaý, Adaty Hytaý, Iňlis, Portugaliýa, Ispan, Arap, Koreý, Gollandiýa, Hindi
Jübi wersiýasy goldaýar: IOS 9.0 ýa-da Android 4.4 ýa-da ondan ýokary

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň