T6S çagalar çagalar üçin güýçli türgenleşik sagady

T6S çagalar çagalar üçin güýçli türgenleşik sagady

Gysga düşündiriş:

Ekranyň ekrany: Led;

Materiallar: Iýmit derejeli silikon, ABS;

Batareýanyň kuwwaty: 50mAh;

Reňkler: Gara, Ak, Gülgüne, Greenaşyl, Gök, Gyrmyzy, ýöriteleşdirilen reňkler (çeper eserler bilen);


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

T6S potty watch-page

Önümiň parametri :

Bilek Girth: 135-190 mm, bäbekler üçin gowy
Material: Iýmit derejeli silikon, ABS
Ekranyň ekrany: Yşyk-diodly indikator
Batareýanyň kuwwaty : 50mAh, zarýad berilýär
Zarýad beriş wagty: 30 minut
Iş wagty: Takmynan 15-25 gün
Garaşmak wagty: Takmynan 50 gün
Hasaplamagyň wagty: Her 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 minutda
Esasy wezipe: 1. Wagt belläň

2. Hasaplamany düzüň (duýduryş: aýdym-saz, yrgyldy, aýdym-saz we islege görä yrgyldy)

3. Ulanyjy: Çaga hajathana gitmegi ýa-da suw içmegi ýatladyň

4. Çagalar üçin (1 ýaşdan 5 ýaşa çenli)

 

Wibrasiýa duýduryş sagady

Duýduryş sagady:Gurmak aňsat, Duýduryş sagadyny titremek, Bilegiňizi ýuwaşlyk bilen silkitmek, ukudan has tebigy ýagdaýda oýarmak

T6S potty watch-page2
T6S potty watch-page3
T6S potty watch-page4

Foodumşak iýmit gracle silokon gaýyş

Oglanlar we gyzlar üçin amatly

T6S potty watch-page5 (2)
T6S potty watch-page6

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Baglanyşykly ÖNÜMLER