Bluetooth jaňy bilen sport akylly sagady

Bluetooth jaňy bilen sport akylly sagady

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: ZL18

Ekran: 1,69 ″ doly duýgur ekran 240 * 280 piksel

Reňk: Gara / Gyzyl / Gök / Ak

Esasy çip: RTL8762D + BK3266;Bluetooth5.0

APP ady: Dafit

Aýratynlyklary: Bluetooth jaňy / Güýçli batareýa ömri / HD Uly ekran we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SMART WATCH

Ajaýyp bilek başga

Doly duýgur ekran sport bilezigi

8
1

Ussat çip Täze ussat çip

Täze ussat çip Rtl8762D,

sportda, aýdym-sazda we

gözegçilik we täzelik tükeniksiz.

24 sagat ýürek urşuna gözegçilik

Gurlan SC7A20 tizlenme datçigi

AI akylly ýürek urşy algoritmi bilen,

ýürek urşuna gözegçilik we gan

kislorod bilen doýgunlygyna gözegçilik.

2
3

Uzak batareýa ömri, çäksiz hezil

Köp ölçegli pes güýçli optimizasiýa,

Gözel kompaniýa has uzyn bolar ýaly.

Birnäçe sport tertibi

Dürli maşk rejelerini, real wagt bilen üpjün ediň

maşklaryň dowamlylygyny görüň, ýürek urmasyny maşk ediň

kaloriýany sarp etmek, ädimler we aralyk,

yzarlaýyş maşk ýagdaýyny saklaň.

4

Gözüňi özüne çekýän bir bölek reňk täsiri dürli gündelik ýygyndylara laýyk gelýär.

6

Ölçegler we parametrler

7

1,69 dýuým doly sensorly ekran 240 280px görkeziň

Amal Doly degmek we gapdal düwmeler

CPU Rtl8762D + BK3266

Bluetooth Bluetooth 5.0

Suw geçirmeýän IP67 suw geçirmeýän

Mady 64MB

Tizlenme datçigi SC7A20

Batareýa 220mAh

Gaýyş silika jeli

Ulgam I0S9.0 + we Android4.4 +

Önüm aýratynlyklary Birinde köp funksiýaly

5

Önümiň parametri :

ZL18 Akylly sagat spesifikasiýasy
Enjam
Çip: Rtl8762D + BK3266
Fotoelektrik datçigi: HRS3300
Tizlenme datçigi: SC7A20
Ekrany görkez: 1.69 "doly duýgur ekran 240 * 280 piexl
Oryat: ROM 64M + 160KB RAM + SPI 16MB
Bluetooth wersiýasy: BLE 5.0
Batareýa: Gurlan litiý batareýasy (220mAh)
Suw geçirmeýän dereje: IP68
Material: Garyndy gap + IML aşaky gapak + Aýna
Harydyň ululygy: L * W * H = 38 * 44 * 11,7MM
Akylly sagadyň esasy wezipeleri
Pedometr / kaloriýa: Goldaw
Ukynyň gözegçiligi: Goldaw
Wibrasiýa motory: Goldaw
Remindatlatmak üçin jaň sagady: Goldaw
Bluetooth jaňy: Goldaw
Sekundomer: Goldaw
Multisport tertibi: Pyýada, ylgaw, badminton, futbol we beýleki 7 sport görnüşi
Oturylyşyk ýatlatmasy: Goldaw
Jaň ýatlatmasy / SMS ýatlatmasy: Android, iOS çagyryşlary we habar mazmuny
Beýleki sosial media itergi: SMS, WeChat, Twitter, Facebook we beýleki 10 görnüşli iteklemek, ähli iteklemek saýlanyp bilner
WeChat hereketi: WeChat sport sanawyna goşulyň (hususy WeChat resmi hasaby düzülip bilner)
Dinamiki ýürek urşy: Dinamiki ýürek urgusynyň gistogramma görkezilmegi we derňewi
Uzakdan kamera: Basyň, silkäň
Saýlamak üçin jaň ediň: Dört aýlaw görnüşi
Uzakdan dolandyryş sazy: Öňki ýoly, indiki ýoly duruzmak üçin telefon pleýerine gözegçilik ediň
OTC täzelenişi: Goldaw
APP-iň esasy wezipeleri
Heartürek urmasy maglumatlary sinhronlamak: Goldaw (APP zerur)
maşk: Mil, kaloriýa ädimleri
Ukynyň gözegçiligi: Ukynyň hili, uklamagyň we oýanmagyň wagty, çuň we ýeňil uky wagty
Taryh maglumatlary: Heartürek urşy, gan basyşy, uky, maşk
WeChat hereketi: Goldaw
Jaň sagady Sazlamalary: Goldaw
Bilezik ýagtylygyny sazlamak: Goldaw
Bilezigiň açyk ekranynyň uzynlygyny sazlaň: 3ms-30ms
Sport maksatlaryny kesgitlemek: Nyşanlaryň sanyny belläň
Gabat gelýär
Programmanyň ady: Dafit
Programma dili goldawy: Hytaý, adaty hytaý, iňlis, koreý, nemes, ispan, ýapon, fransuz, italýan, rus, portugal, arap, ukrain dilleri
Programma üpjünçiligi dili: Programma üpjünçiligi dilleri: hytaý, adaty hytaý, iňlis, nemes, koreý, ispan, ýapon, fransuz, rus, arap, ukrain
Jübi wersiýasy goldanýar: IOS 9.0 ýa-da ondan ýokary Android 4.4 ýa-da ondan ýokary

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň