Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Şençzhenen Orebo Technologies ltd. 2014-nji ýylda döredilen, akylly geýilýän önümleri, Simsiz zarýad berijileri, Hytaýda nauşnikleri baýrakly işläp düzüjisi we eksportçysy bolup, bu pudakda elmydama öňde durýar.

Şençzhenen şäherinde ýerleşýän ştab-kwartiramyz we ammarymyz bilen, Orebo önümleri BSCI / ISO9001: 14001 kepillendirilen zawodda ýygnalýar, hilini gowy gözegçilikde saklamak üçin her pursatda ýerdäki QC barlag önümçilik liniýamyz. Soňky ýyllarda önümlerimiz ABŞ-nyň “Walmart”, “QVC” we ş.m. meşhur kärhana ýaly 20-den gowrak ýurtda satylýar.

Orebo, dinamiki, ösýän pudakda müşderilerimiz we hyzmatdaşlarymyz üçin gymmatlyk döretmäge mümkinçilik berýän ägirt uly çeşmeleri, bilimleri we sarp ediji tehnologiýa tejribesini ulanyp, ösmegini dowam etdirýär, “qualityokary hilli, müşderi ilki” biziň wezipämiz, hemişe täze önümler hödürläris we win-win peýdasyny almak üçin müşderimize iň gowy hyzmatlar.

Taryhymyz

2014

“Orebo” döredildi-2014

Akylly topar / sagat başlaň

2015

Bilelikdäki Alibaba altyn üpjün edijisi-2015
Ilki HKTDC geýilýän önümleriň görkezilişi

Görkeziş örän şowly boldy

2016

“Smart Band 2016” -y özbaşdak ösdüriň

Hemmesi patentli şahsy reesimler

2017

Bilelikdäki global çeşmeler tassyklanan üpjün ediji-2017
ABŞ-nyň “Walmart” üpjün edijisi

Simsiz güýçlendiriji

2018

HK show-2018, BSCI zawody kepillendirildi

Simsiz zarýad beriji görkeziş şowly

2019

Tmall-2019-da dükany açyň

Içerki bazara başlaň

2020

CES ABŞ-2020-de görkezilýär

T NEWZE SMART WATÇY GEL. .R

2021

Şahamça-2021 dörediň

Täze önüm öndürmek Çaga üçin potty okuw sagady

Toparymyz

Çuňňur hyzmatdaş hyzmatdaşymyz UTE, Şençzhenen we Guilinde paýlanan 100-den gowrak gözleg işgäri, Bluetooth tehnologiýasynyň akylly enjamlaşdyrylyşyna we dizaýnyna, IOS ulgamy we amaly ösüşi, Android ulgamy we amaly ösüşi, şeýle hem çuňňur we Akylly geýilýän enjamlary we önümçilik goşundylaryny özleşdirilen önüm öndürmek. Gözleg we ösüş ukyby enjamyň, sürüjiniň, algoritmiň, programma üpjünçiliginiň, fon hyzmatynyň we beýleki ulgamlaryň ösüşini öz içine alýar we tapawutlandyryşyň we pudagy çuňňur özleşdirmegiň ösüş güýjüne eýe, esasanam akylly Bandda baý tehniki toplama.

UTE, Dialog / Nordic / Realtek platformasynyň göwrüm kuwwatynda baý tejribä eýedir we Orebo OEM / ODM-de önümiň daşky görnüşi dizaýny, gurallar çyzgysy, shematika, PCB dizaýny, aýratynlaşdyrylan hyzmatlary üpjün etmek üçin baý tejribe toplady. 

us

Programma üpjünçiligi we programma üpjünçiligi, çig malyň başyndan ahyrky gaplamanyň ahyryna çenli taýýar önüm, her ädim Orebo tarapyndan dolandyrylýar, Orebo bilen hyzmatdaşlykda çykdajylary ep-esli azaldar we önümçilik zynjyryny dolandyrar.

Kompaniýanyň medeniýeti

Görüş: Orebo, OEM / ODM hyzmatlarynyň doly toplumy bilen üpjün etmegi, has köp müşderiniň Orebo saýlamagyny, Orebo bilen ynam etmegini we hyzmatdaşlygyny üpjün etmegi maksat edinýär

Wezipe: Qualityokary hilli, ilki bilen müşderi

Gymmatlyk: Dogruçyllyk, täzelik, hil, täsirli

Zawod gezelenji

2
IMG_4469
1
16
QQ图片20210818154950
14
13
QQ图片20210818154957 (2)
生产流程