Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Şençzhenen Orebo Technologies ltd.2014-nji ýylda döredilen, akylly geýilýän önümleri, simsiz zarýad berijileri, Hytaýda nauşnikleri baýrakly işläp düzüjisi we eksportçysy, bu pudakda elmydama öňde durýar.

Şençzhenen şäherinde ýerleşýän baş edaramyz we ammarymyz bilen, Orebo önümleri BSCI / ISO9001: 14001 kepillendirilen zawodda ýygnalýar, hilini gowy gözegçilikde saklamak üçin her pursatda ýerdäki QC barlag önümçilik liniýamyz.Geçen ýyllarda önümlerimiz dünýäniň 20-den gowrak ýurdunda, şol sanda ABŞ Walmart, QVC we ş.m. meşhur kärhanalarda satylýar.

Orebo, dinamiki, ösýän pudakda müşderilerimiz we hyzmatdaşlarymyz üçin gymmatlyk döretmäge mümkinçilik berýän ägirt uly çeşmeleri, bilimleri we sarp ediji tehnologiýa tejribesini ulanyp, ösmegini dowam etdirýär, “qualityokary hilli, müşderi ilki” biziň wezipämiz, hemişe täze önümler hödürläris we win-win peýdasyny almak üçin müşderimize iň gowy hyzmatlar.

Taryhymyz

2014

Orebo döredildi-2014

Akylly zolak / sagat başlaň

2015

Bilelikdäki Alibaba altyn üpjün edijisi-2015
Ilkinji HKTDC Geýip bolýan önümleriň görkezilişi

Görkeziş örän şowly boldy

2016

“Smart Band 2016” -y özbaşdak ösdüriň

Hemmesi patentli şahsy reesimler

2017

Bilelikdäki global çeşmeler tassyklanan üpjün ediji-2017
ABŞ-nyň “Walmart” üpjün edijisi

Simsiz güýçlendiriji

2018

HK show-2018, BSCI zawody kepillendirildi

Simsiz zarýad beriji görkeziş şowly

2019

Tmall-2019-da dükan açyň

Içerki bazara başlaň

2020

CES ABŞ-2020-de görkezilýär

T NEWZE SMART sagady hoş geldiňiz

2021

Şahamça-2021 dörediň

Täze önüm öndürmek Çaga üçin potty okuw sagady

Toparymyz

Çuňňur hyzmatdaş hyzmatdaşymyz UTE, Şençzhenen we Guilinde paýlanan 100-den gowrak gözleg we gözleg işgäri, akylly enjamlary ösdürmäge we Bluetooth tehnologiýasynyň dizaýnyna, IOS ulgamyna we amaly ösüşine, Android ulgamyna we amaly ösüşine, şeýle hem çuňňur we Akylly geýilýän enjamlaryň we önümçilik amaly önümleriniň aýratynlaşdyrylan önümçiligi.Gözleg we ösüş ukyby apparat, sürüjilik, algoritm, programma üpjünçiligi, fon hyzmaty we beýleki ulgamlaryň ösüşini öz içine alýar we tapawutlandyryşyň we pudagy çuňňur özleşdirmegiň ösüş güýjüne eýe, esasanam akylly Bandda baý tehniki toplama.

UTE, Dialog / Nordic / Realtek platformasynyň göwrüm kuwwatynda baý tejribä eýedir we Orebo, OEM / ODM-de önümiň daşky görnüşi dizaýny, gural çyzgysy, shematika, PCB dizaýny, öz içine alýan hyzmatlary bermek üçin baý tejribe toplady.

biz

programma üpjünçiligi we programma üpjünçiligi, çig malyň başyndan tä ahyrky gaplamanyň ahyryna çenli taýýar önüm, her ädim Orebo tarapyndan dolandyrylýar, Orebo bilen hyzmatdaşlykda çykdajylary ep-esli azaldar we önümçilik zynjyryňyzy dolandyrar.

Kompaniýanyň medeniýeti

Görüş:Orebo, OEM / ODM hyzmatlarynyň doly toplumy bilen üpjün etmegi, has köp müşderiniň Orebo saýlamagyny, Orebo bilen ynam etmegini we hyzmatdaşlygyny üpjün etmegi maksat edinýär

Wezipe:Qualityokary hilli, ilki bilen müşderi

Gymmatlyk:Dogruçyllyk, innowasiýa, hil, täsirli

Zawod gezelenji

2
IMG_4469
1
16
QQ 图片 20210818154950
14
13
QQ 图片 20210818154957 (2)
生产 流程