Smartürek urşuna gözegçilik edýän akylly sagat topary

Smartürek urşuna gözegçilik edýän akylly sagat topary

Gysga düşündiriş:

Model belgisi: Z15
Ekranyň ekrany: 1.69 ”doly duýgur ekran 240 * 280 piksel
Reňk: goýy ýaşyl gülgüne açyk ýaşyl
Çip: DA14683
HR datçigi SC7R311 + G Sensor SC7A20
APP ady: JYouPro
Aýratynlyklary: Hakyky 24 sagat ýürek urşy / gan basyşy / Köp sport we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Akylly sagat

Lighteňil we kiçi inedördül ekran

40g ýeňil dizaýn 1.69 dýuým ýokary kesgitli uly ekran Köp funksiýaly sport 7 gün batareýanyň ömri

1 (1)
2 (1)

Gündelik durmuşda amatly dolandyryş Dolandyryş biliňizde

24/7 kömekçi, biliňizi ýeňil götermek isleseňiz

Günüň dowamynda çäreleri hakyky wagtda yzarlamak

3 (1)
4 (1)

30 gün az sarp etmek

Pes funksiýaly reňkli ekran, öndürijiligi ýokarlandyrmak

Chargeeke zarýadda 30 güne çenli *

Birnäçe reňk bar Dürli reňkli reňkleri saýlap bilersiňiz

5 (1)
6 (1)

Ölçegi we parametri

1.9hfnhilltull duýgur ekrany 240 * 280px görkeziň

Operasiýa Doly degmek we slde düwmeleri

CPU DA14683

Bluetooth Bluetooth 5.0

Suw geçirmeýän IP67 suw geçirmeýän

Mady 64MB

Acoleratonsensor SC7A20

Batareýa 220mAh

Gaýyş silika jeli   

Ulgam 1059.0+ we Androld5.0 +

Önümiň parametri :

Z15 Akylly sagadyň spesifikasiýasy
Enjam
Çip: DA14683 + eşidiş tizliginiň datçigi: SC7R311 + G Sensor: SC7A20
Ekrany görkez: 1.69 "240 * 280 
duýgur ekran: Doly sensor + funksiýa düwmesi
Oryat: Fleş 64Mb
Bluetooth: BLE 4.0
Batareýa: Gurlan litiý batareýasy (220 mah)
Suw geçirmeýän dereje: IP67
Zarýad bermek: magnit zarýady bilen habarlaşyň
Material: Beden: ABS + PC + sink garyndysy + aýna bilek: silikon
Harydyň ululygy: L * W * H = 44 * 38 * 10mm
Akylly sagadyň esasy wezipeleri
Heartürek urmasyny kesgitlemek: Goldaw
Sport: hereket Pyýada, aralyk, kaloriýa
Ukynyň gözegçiligi: Goldaw
Gan basyşy: Goldaw
Gelýän jaň / SMS mazmuny iteklemek: Goldaw
Maglumat ýatlatmasy: Gelýän jaňlar, SMS, wechat, QQ, Facebook, twitter, LinkedIn, WhatsApp, setir, instagram, snapchat, Skype we beýleki ykjam programmalar) we oturylyşyk, jaň sagady, içimlik suw we derman içmek ýaly wakalar barada ýatlatmalar
Jaň sagadynyň sazlamalary : Jemi 5 topara goldaw beriň
Beýleki aýratynlyklar : Surata almak üçin silkmek ýa-da basmak, Bilek açyk ekrany götermek, 24/12 sagat ulgamy üýtgetmek, aralyk imperiýa ulgamy, ölçeg ulgamy (APP sazlamasy zerur)
Oturylyşyk ýatlatmasy Goldaw, Sekundomer, telefon tapmak, bilezik ýagtylygyny sazlamak
Ekranyň dowamlylygyny sazlamak üçin bilezik 5ms-15ms
APP-iň esasy wezipeleri
Pyýada sanamak, ýürek urşunyň maglumatlary sinhronlamak : Goldaw (APP zerur)
Maşk : Mil, kaloriýa, ädim
Ukynyň gözegçilik senesi ýazgysy : Ukynyň hili, uklamagyň we oýanmagyň wagty, çuňňur we ýeňil uky wagty
Taryh senesi : Heartürek urşy, gan basyşy, uky, maşk
Duýduryş sazlamasy : Bilezik titremesini ýatlatmagy goldaň (5 topar)
Sport maksatlaryny kesgitlemek : Nyşanlaryň sanyny kesgitläň
Gabat gelýän
Programmanyň ady : JYouPro
Programma üpjünçiligi dili : Iňlis, ýönekeýleşdirilen hytaý, fransuz, nemes, italýan, ispan, rus we portugal
Jübi wersiýasy goldanýar : IOS9.0 ýa-da ondan ýokary (iPhone 5S ýa-da ondan ýokary); Android 5.0 ýa-da ondan ýokary

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň